De laatste restjes van het rijke Roomse Leven in Brabant: catechismus, eerste communie, schoolbiecht, misdienaren en processies.
De laatste restjes van het rijke Roomse Leven in Brabant: catechismus, eerste communie, schoolbiecht, misdienaren en processies. (Foto: )

René Bastiaanse houdt lezing over het 'Rijke Roomsche Leven'

René Bastiaanse, directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en bij veel Brabanders bekend als presentator van het destijds zeer populaire programma De Wandeling van Omroep Brabant, houdt op dinsdag 19 maart een lezing voor de vereniging Golse Genen in de Guldenakker te Goirle.

Door Jan Loonen

GOIRLE - Kenmerkend voor René Bastiaanse is zijn manier van presenteren. Als een wervelstorm, vervuld van enthousiasme, stelt hij zijn gehoor op de hoogte van de Nederlandse en de Brabantse cultuur, waarbij zijn wetenswaardigheden zijn doorspekt met anekdotes en humor.

Bij deze lezing brengt Bastiaanse zijn toehoorders met een serie foto’s in de sfeer van het Roomse Leven in de periode van 1910 tot ongeveer 1965. De steden en dorpen in Brabant waren klein en ze lagen vaak geïsoleerd van elkaar door het ontbreken van verharde wegen. Afstanden werden veelal aangegeven in 'uren gaans'. De meeste mensen woonden in buurtschappen met minder dan 500 inwoners. De sociale controle was er groot en de mobiliteit gering.

In de jaren zestig verdween de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk razend snel. Bastiaanse zal proberen de vraag te beantwoorden hoe dit kon gebeuren.

Over de inhoud van de lezing zegt Bastiaanse zelf: ”Een goede kans dat u de laatste restjes van het rijke Roomse Leven in Brabant nog heeft meegemaakt: catechismus, eerste communie, schoolbiecht, misdienaren en processies. De devotie was duidelijk zichtbaar in het openbare leven. Maar het katholieke geloof had ook invloed op het privéleven, tot in de slaapkamer toe. De roomse leer keerde zich immers tegen alles wat naar onkuisheid zweemde.”

Een lezing over de katholieke seksuele moraal en de gevolgen daarvan voor de positie van de vrouw en voor de economische en sociale ontwikkeling van de Brabantse samenleving. En hij voegt daar met een knipoog nog aan toe: “Pittige stof, enkel voor volwassenen”.

De lezing wordt afgesloten met een quizje, weer aan de hand van foto’s, film- en geluidsfragmenten. De gratis toegankelijke lezing is om 19.30 uur.

Meer berichten