Jan Panhuijzen met de onderscheiding. Naast hem zijn vrouw en wethouder Erik de Ridder. Het uitreiken van de Tilburg Trofee is een van de laatste  optredens van de aanstaande watergraaf.
Jan Panhuijzen met de onderscheiding. Naast hem zijn vrouw en wethouder Erik de Ridder. Het uitreiken van de Tilburg Trofee is een van de laatste optredens van de aanstaande watergraaf. (Foto: )

Tilburg Trofee voor Jan Panhuijzen

Locoburgemeester Erik de Ridder reikte de Tilburg Trofee uit aan de heer J.H.M. (Jan) Panhuijzen (72) vanwege zijn afscheid als voorzitter van KBO Berkel-Enschot. De uitreiking was tijdens de Algemene Ledenvergadering van KBO Berkel-Enschot, welke gehouden werd in De Druiventros.
Het was een van de laatste optredens van Erik de Ridder, die Watergraaf van waterschap De Dommel wordt.

Door Jan Loonen

TILBURG - De heer Panhuijzen legde zijn functie als voorzitter neer op 22 maart 2019. Hij is dan 11 jaar bestuurslid geweest, waarvan 10 jaar in de rol van voorzitter. KBO Berkel-Enschot telt momenteel ruim 1600 leden en stelt zich ten doel de belangen van senioren in Berkel-Enschot te behartigen. Dit gebeurt onder de bezielende aanvoering van de heer Panhuijzen door in overleg te treden met lokale, regionale en provinciale instellingen op het terrein van inkomen, gezondheid, sport, zorg, vorming en scholing, mobiliteit, veiligheid en welzijn. Daarnaast is hij sinds 2009 penningmeester van de Stichting Vitaal Ubé en is hij 7 jaar lang bestuurslid geweest van Stichting Welzijn Ouderen (SWO) Berkel-Enschot.

Blijk van erkenning

De Tilburg Trofee werd in 1970 door het gemeentebestuur ingesteld. Zij wordt als ereblijk toegekend aan personen, die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

Justin Stolwijk
Meer berichten