Foto: Martin van der Plas

Pastor Marijn van de Laar: Mariamaand

Door Pastor Marijn van de Laar

Bij alle afnemende kerkelijkheid in onze dagen is de Mariaverering ongekend groot gebleven. Hier in Tilburg gaan we in deze maand met honderden naar de Hasseltse Kapel om er te bidden, kaarsjes op te steken en natuurlijk snoep te kopen voor de kinderen. Als je aan gewone mensen vraagt, waarom ze dat nog steeds doen, dan zullen ze antwoorden: "Omdat we van Maria houden".

We leggen al onze grote en kleine zorgen voor Maria neer, erop vertrouwend, dat zij altijd luistert. Maria blijft mensen boeien, omdat zij door haar leven iets onder woorden brengt, wat in ieder van ons leeft. In haar geloof heeft ze 'ja' gezegd op iets wat haar volledig te boven ging, namelijk dat zij de moeder van God zou worden.

Ze heeft zich aan dat woord van de engel toevertrouwd, terwijl ze nauwelijks kon bevatten, wat haar jawoord zou betekenen, wat haar te wachten stond. Veel begreep ze niet en ze droeg als een echte moeder al het verdriet van haar leven mee in haar hart. Ze is Jezus, haar zoon, trouw gebleven tot onder het kruis en zo is zij ons grote voorbeeld gebleven tot op de dag van vandaag.

Ook wij gaan vaak zoekend en tastend door het leven en heel veel gebeurtenissen kunnen wij niet of nauwelijks een plaats geven in ons leven. Maria is dan een teken van hoop, die ons Gods reddende zorg aanzegt. Eigenlijk zouden we daarom het beeld van Maria niet vooraan in de kerk moeten zetten, maar heel gewoon midden tussen ons in. Zij is onze liefste en warme moeder en ze hoort bij ons thuis. Ze woont voor altijd in ons hart. Door Maria werkt God nog steeds in onze wereld.

Door Maria weten we wat échte liefde is en dienstbaarheid, zorg en toewijding. Allemaal deugden, die wij nodig hebben om een fijne wereld op te bouwen voor elkaar en voor hen die na ons komen. Het is maar goed, dat het ieder jaar weer opnieuw meimaand wordt, want dan worden we ons nog beter bewust van de plaats van Maria in onze wereld en in de schepping. Dus ga in deze weken rustig naar de Hasseltse Kapel. Maria wacht op je. Bij haar ben je welkom op een echte Brabantse manier.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden