Het koor mag dan 75 jaar oud zijn, het Tilburgs Byzantijns Koor blijft op zoek naar nieuwe wegen om de Slavisch Byzantijnse muziek uit te dragen, vertelt voorzitter John de Bruijn. Foto: Jeroen Happel
Het koor mag dan 75 jaar oud zijn, het Tilburgs Byzantijns Koor blijft op zoek naar nieuwe wegen om de Slavisch Byzantijnse muziek uit te dragen, vertelt voorzitter John de Bruijn. Foto: Jeroen Happel (Foto: Jeroen Happel)

Tilburgs Byzantijns Koor al 75 jaar oudste van Nederland

Het Tilburgs Byzantijns Koor bestaat 75 jaar en viert dat jubileum zondag 19 mei met een feestelijke liturgie, een openbare repetitie op woensdag 29 mei, het jubileumconcert op zondag 15 september in het Cenakel, een gezamenlijk optreden met een dansgroep van Factorium in Ons Koningsoord en de LocHal op zaterdag 28 september en een reis naar het Zwarte Woud (Rottenburg am Neckar,) waar het koor zingt tijdens twee vieringen en een concert in de Dom van Rottenburg.

Door Jan Loonen

TILBURG - De feestelijkheden starten dus op zondag 19 mei in de kerk van de H. Dionysius (Heikese kerk) in Tilburg met de liturgie volgens de Slavisch Byzantijnse ritus van de Russische componist Pavel Grigorievitsj Tsjesnokov. Het concert begint om 14.00 uur en toegang is gratis.

Het Tilburgs Byzantijns Koor is in 1944, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog opgericht. Hiermee valt het jubileum samen met de bevrijding van Zuid-Nederland in 1944. In de afgelopen 75 jaar heeft het koor landelijke en internationale bekendheid verworven. Op vele plaatsen en in vele kerken in Nederland heeft het koor gezongen, verscheen het de op televisie en trad het op in Rusland, Oekraïne, Italië, Duitsland en België. Bij het optreden in Kiev in 1994 (Oekraïne) riep de Metropoliet Filaret uit; "Jullie hebben onze cultuur bewaard".

Zielszorg leidt tot oprichting

Aanleiding voor de oprichting van het koor was de zielszorg voor Oekraïense en Russische vluchtelingen die na het einde van de Tweede Wereldoorlog niet naar hun land konden terugkeren. Het 'IJzeren gordijn' was een niet te doordringen barrière. Deze vluchtelingen vestigden zich in verschillende plaatsen in Nederland, waaronder velen in Tilburg. De Paters Kapucijnen in Tilburg namen de zielszorg voor deze mensen op zich. Om liturgie volgens de Byzantijnse ritus te kunnen vieren is een koor nodig. Zo ontstond in 1944 het Tilburgs Byzantijns Koor, dat hierdoor tevens het oudste Byzantijnse koor in Nederland is.

John de Bruijn is 21 jaar voorzitter van het koor. Hij constateert een behoorlijke vergrijzing van het koor. "We zijn altijd op zoek naar nieuwe zangers." Verder ziet hij een ontkerkelijking. "Het Tilburgs Byzantijns Koor ervaart eveneens de tendens naar ontkerkelijking.

Tegelijkertijd merken we, dat velen zoeken naar zingeving en een vorm van spiritualiteit. Het Tilburgs Byzantijns Koor verkent voortdurend nieuwe wegen om de prachtige en de tot de verbeelding sprekende Slavisch Byzantijnse muziek uit te dragen. Het wil haar unieke plaats in de regionale koortraditie behouden en haar muzikale erfgoed voor Tilburg bewaren."

Meer dan een koor

John benadrukt dat het koor meer is dan een koor, "Wij hechten grote waarde aan hulp voor kwetsbare groepen en voor mensen in de knel. We hebben daartoe het TBK Projectenfonds opgericht." De projecten van de Stichting TBK Projectenfonds, welke in 2019 20 jaar bestaat, richten zich op de zwakkeren en hulpbehoevenden in de samenleving; jongeren, ouderen, zieken. Hierbij richt het koor zich vooral op projecten buiten de 'mainstream' van plaatsen waar al veel hulpverleningsactiviteiten plaatsvinden. Zo zijn er projecten gesteund in Udmurtia: gericht op jeugdige gevangenen, Kalmukia: gericht op wezen met ontwikkelingsachterstand, Georgië: gericht op jongeren uit vluchtelingen gezinnen, medische zorg aan armen en speciaal onderwijs.

Op de website van het Tilburgs Byzantijns Koor is alle informatie over de stichting en het jubileumjaar te vinden.

www.tilburgsbyzantijnskoor.com

Justin Stolwijk
Meer berichten