Foto:

Levend geloof

We zijn geroepen om 'Alle mensen bij Jezus brengen', van alle volken en rassen, zoals Jezus dit bedoelt en zijn volgelingen bevolen heeft. Niet volgens een patroon door mensen bedacht, maar een zuiver uitvoeren van zijn opdracht. Het gaat hier om de opwekking tot levend geloof, waardoor een echte en persoonlijke relatie met Jezus kan ontstaan.

De vele zorgelijke gebeurtenissen in de wereld worden veroorzaakt door een leegte, een 'God-kwijt-zijn'. Men handelt zonder zich te storen aan de leiding van God. Dit veroorzaakt een geestelijke nood. Juist te midden van die leegte kun je je bewust worden dat God een taak voor je heeft. Ondanks al het trieste dat wij om ons heen zien gebeuren, heeft Jezus het kwaad ten diepste aangetast. Ons werk met hem bevindt zich midden in de samenleving van vandaag. Dáár wil hij dat wij hem dienen, in een tijd waarin het verlangen van de mens groeide om de leegte op te vullen. Er is over de hele wereld een geest van zoeken en vinden van Jezus gaande. Men streeft naar verbroedering en eenheid in hem, zowel binnen als buiten de kerken. Dit is vooral zichtbaar bij jongeren. Ze hebben het diepste verlangen om wat Jezus predikt, toe te passen. Ze verlangen ernaar om te komen tot een levend, actueel en invloedrijk christelijk geloof.

Laat God je leiden en daarmee ook je daden. Dan gaat je persoonlijke relatie met Jezus boven alles. Door deze relatie kun je de taak volbrengen. Het is een verborgen kracht in de vele moeilijke momenten van het leven.

Vaak beweren mensen dat het christelijk geloof alleen een van de vele godsdiensten en stromingen is. Maar het christendom is geen godsdienst in de gewone zin van het woord. Waar andere godsdiensten een leer nastreven die alles beheerst, is Christus zelf de weg, de waarheid en het leven. Waar de menselijke geest en waar menselijk denken niet verder kunnen, daar komt God zelf, als Christus, zijn schepselen te hulp en geeft zijn goddelijk antwoord. De boodschap van het evangelie komt tot ieder persoonlijk. Allemaal staan we voor de vraag: ben jij bereid om de redding die Jezus jou aanbiedt, aan te nemen? Jezus staat aan de deur van jouw hart en klopt.

Diaken Jan van Amelsvoort

Audrey Tulkens
Meer berichten