De Watertoren is van Brabant Water en inmiddels buiten gebruik, evenals het terrein dat erachter ligt.
De Watertoren is van Brabant Water en inmiddels buiten gebruik, evenals het terrein dat erachter ligt. (Foto: )

Noordhoek: Meer groen, parkeren en speelruimte

'Meer groen, meer parkeerplaatsen, meer speelplekken voor kinderen': uit een enquête onder 650 buurtbewoners bleek dat ze in de Noordhoek precies weten wat ze willen voor de toekomst van de wijk. En uitbreiding van de wijk zit er niet in dus er moeten keuzes worden gemaakt.

Door Gerard Sanberg

TILBURG - Toch willen de bewoners niet alleen méér, er gaan ook stemmen op voor minder. Minder studenten graag en minder opgesplitste woningen. En minder sluipverkeer door de Beukenstraat want daar wordt hard gereden. En wat betreft de kruising van de Beukenstraat met de fietsroute, nou, daar kun je op ongelukken gaan zitten wachten want het is bijna elke dag raak! En de vier grote verkeersaders die de wijk omsluiten: de Gasthuisring, de Bredaseweg, de Ringbaan West en de Hart van Brabantlaan, geven overlast in de vorm van fijnstof en lawaai, maar de goede bereikbaarheid van de wijk is dan weer een voordeel.

De enquête bestond uit twee vragen: wat moeten we zeker behouden in de wijk en waar willen we wel van af, in de toekomst? Een opvallende uitkomst was de grote tevredenheid van de wijkbewoners met hun habitat. De Noordhoek wordt ervaren als een gezellige wijk (‘dorpskarakter’) met een behoorlijke sociale samenhang, zo bleek. De wijkbewoners willen dat graag zo houden en dat is geen wonder, want wie wil niet ‘samenhorigheid, veiligheid, leefbaarheid’. Ook wijkcentrum De Boomtak scoort goed: ‘houd de boomtak open’, was een veel voorkomend antwoord.

Omgevingsplan

Vanwaar die enquête? Nou, vóór 2021 moet Tilburg een Omgevingsplan maken voor het hele grondgebied. Alle Nederlandse gemeentes moeten dat want dan gaat de nieuwe Omgevingswet in. Die wet vervangt alle (22!) regelingen en wetten die gelden voor een bestemmingsplan. Tilburg wil komen tot een Omgevingsplan dat gedragen wordt door de burgerij en besloot om een proef te houden. Kies een gewone Tilburgse wijk uit en vraag wie van de bewoners wil meedenken over een Omgevingsplan voor hun wijk. Dat werd de Noordhoek en in november 2018 zijn zo’n twintig wijkbewoners, samen met een aantal goed ingevoerde gemeenteambtenaren, aan de slag gegaan.

Niet veel problemen in de Noordhoek, bleek uit de enquête, maar wel enkele heikele punten. De wijk is dicht bebouwd en er is geen open, niet ingevulde ruimte, gewoon een veldje waar kinderen naar eigen inzicht kunnen spelen, voetballen of rondhangen. En het terrein achter de Watertoren – wat gaat daarmee gebeuren?

De Watertoren is van Brabant Water en inmiddels buiten gebruik, evenals het terrein dat erachter ligt. Dat is zo ongeveer het laatste stukje wijk dat niet is ingevuld en Brabant Water wil het graag verkopen. Aan wie? En wat gaat er dan gebeuren? Wel, aan de uitslag van de enquête te zien: graag een combinatie van parkeerplaatsen, van groen en van speelterrein!

Audrey Tulkens
Meer berichten