Samen met een voormalige ijzergieterij, pastorie en schoolgebouw aan de Betuwestraat getuigt deze toren nog van een vroeger wijdvertakt rooms-katholiek parochiecomplex.
Samen met een voormalige ijzergieterij, pastorie en schoolgebouw aan de Betuwestraat getuigt deze toren nog van een vroeger wijdvertakt rooms-katholiek parochiecomplex. (Foto: )

MoNUment van de week: Lourdesstraat 3

In de wijk 'De Hoeven' werd in 1920 de 13e Tilburgse parochie,'Onze Lieve Vrouw van Lourdes' genaamd, opgericht. Een leegstaande ijzergieterij werd noodkerk en aan de Hoevenseweg kwam een pastorie. In 1950 volgde een school in een barak.

TILBURG - Rond 1960 groeide een totaalplan met meer scholen en vervolgens een nieuw eigentijds kerkgebouw met vrijstaande toren, alles rond een eveneens door de Tilburgse architect Jos. Schijvens (1908 – 1966) ontworpen Lourdesplein. De kerk werd in 1965 geopend maar al in 1988 gesloten en verkocht. In 2007 brandde de kerk af, maar de 33 meter hoge toren bleef onaangetast en is nu opgenomen in een woningbouwplan, waarbij de Lourdespleinruimte verdwenen is. De beelden van Christoffel en van Maria van Lourdes zijn verhuisd naar de kerk van Broekhoven.

In de huidige situatie krijgt de toren door zijn bijzondere vormgeving betekenis als een voor Tilburg uniek 'landmark', zichtbaar vanuit de Piushaven (zie foto) en is betekenisvol voor de buurt als herinnering aan de vroegere bebouwing. Twee nieuwe woningen worden zodanig aan de toren gesitueerd dat die, zeker vanuit het havengebied, goed zichtbaar blijft. De toren is inmiddels gemeentelijk monument geworden.

heemkundekringtilburg.nl

Audrey Tulkens
Meer berichten