Het huidige hoofdgebouw en de gymzalen zijn goed te renoveren. Daarbij wordt een combinatie gemaakt met nieuwbouw.
Het huidige hoofdgebouw en de gymzalen zijn goed te renoveren. Daarbij wordt een combinatie gemaakt met nieuwbouw. (Foto: )

Mill Hill wil nieuwbouw aan de zuidkant van huidig schoolgebouw

Mill Hill wil nieuwbouw aan de zuidzijde van het huidige schoolgebouw. Het schoolbestuur (OMO) heeft de nadrukkelijke voorkeur uitgesproken voor vervangende nieuwbouw. Hierdoor kan voor lange tijd adequate huisvesting op een zichtlocatie worden gegarandeerd.

Door Jan Loonen

GOIRLE - Tevens is er dan sprake van een duidelijke en logische scheiding van de functies wonen en onderwijs in de wijk. Nieuwbouw gaat 27,5 miljoen euro kosten. Renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw kost 22,3 miljoen euro.

Het huidige hoofdgebouw en de gymzalen zijn goed te renoveren. De uit 1973 en 1974 daterende gedeelten van het schoolgebouw zijn technisch versleten en daarvoor is vervangende nieuwbouw nodig. Dit scenario wordt de omklapvariant genoemd.

Zorgplicht

De gemeente voldoet aan zijn zorgplicht als wordt volstaan met uitvoering van de omklapvariant, waarbij deels nieuwbouw wordt gerealiseerd en de gymzalen worden gerenoveerd. Dit gaat 18 miljoen euro kosten. Het schoolbestuur moet de kosten van het huidig hoofdgebouw dragen, die zijn geraamd op 3,7 miljoen euro.

Wethouder onderwijs Piet Poos wil in overleg met het schoolbestuur over de realisering van de voorkeursoptie van dat bestuur. Die staat of valt met name over de mogelijkheid tot de financiering hiervan. Wethouder financiën Johan Swaans becijfert, dat zelfs met de huidige lage markrente jaarlijks 800.000,00 euro nodig is.

Nader overleg

De komende maanden wordt overleg gevoerd over de inzet/wijze van kostenverdeling tussen partijen, de grondposities, het beoogde tijdstip van realisering en het bouwheerschap. Ook aanstaande wetswijziging over onderwijshuisvesting wordt mede in acht genomen.

Wethouder Poos hoopt, dat de plannen voor februari 2020 klaar zijn.

Justin Stolwijk
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden