Gemeenten Goirle en Tilburg trekken samen op richting Rijkswaterstaat over de toegenomen geluidsklachten bij de geluidswal.
Gemeenten Goirle en Tilburg trekken samen op richting Rijkswaterstaat over de toegenomen geluidsklachten bij de geluidswal. (Foto: )

Klachten over toegenomen geluid door geluidswal A58 bij Stappegoor

Na de komst van de geluidswal langs de A58 ter hoogte van Stappegoor ontvingen B&W van Goirle regelmatig geluidsklachten. Het college van B&W heeft de gemeente Tilburg gevraagd onderzoek te laten doen naar de geluidsbelasting op de omgeving rond de geluidswal.

Door Jan Loonen

TILBURG - Dit uitgebreide onderzoek naar het effect van de akoestiek van de geluidswal in Tilburg en de bestaande geluidswerende voorzieningen in Goirle langs de A58, is inmiddels uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, Royal HaskoningDHV. De wethouders Berend de Vries (Tilburg) en Bert Schellekens (Goirle) maakten de voorlopige resultaten bekend.

Vastgestelde geluidsnorm

De voorlopige conclusie uit de concept-rapportage is dat er geen sprake is van een overschreden norm met betrekking tot geluid in de gemeenten Goirle en Tilburg als gevolg van de komst van de geluidswal langs Stappegoor. De combinatie van ontwikkelingen langs de A58 laat wel een lichte, maar geen duidelijk waarneembare stijging en geen overschrijding van de vooraf vastgestelde geluidsnormen zien. Het verschil is met het oor niet waarneembaar.

De gemeenten Goirle en Tilburg nemen de klachten van bewoners serieus, zei wethouder Schellekens. "We begrijpen, dat ondanks dat er geen overschrijding is van de gestelde normen, er toch sprake kan zijn van geluidshinder." Als het onderzoek definitief is, willen de gemeenten op zoek naar andere mogelijkheden die bijdragen aan het verminderen van de ervaring van geluidsoverlast.

Politiek moeilijk

Wethouder De Vries denkt aan overleg over extra schermen, stiller asfalt en mogelijk snelheidsverlaging, al acht hij dat laatste politiek moeilijk liggen. "We trekken samen op richting Rijkswaterstaat over de te nemen maatregelen rond de verbreding van de A58," zei De Vries, die er aan toevoegde dat het hele proces 5 à 6 jaar in beslag kan nemen.

Justin Stolwijk
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden