Het zwembad aan de Fabriekstraat. In  2001 heeft de gemeente het openlucht- en instructiebad Waterspoor geprivatiseerd.
Het zwembad aan de Fabriekstraat. In  2001 heeft de gemeente het openlucht- en instructiebad Waterspoor geprivatiseerd. (Foto: )

Gemeente Goirle onderzoekt behoefte aan een buitenbad

Op 1 september 2026 komt er contractueel een einde aan de exploitatie van het openlucht- en instructiebad Waterspoor door Laco Dat bedrijf wil het recht om erfpacht en opstallen over te kopen van de gemeente Goirle voor een bedrag van 100 euro, nu vastleggen. B&W van Goirle stemmen daarmee in.

Door Jan Loonen

GOIRLE - In 2001 heeft de gemeente het openlucht- en instructiebad Waterspoor geprivatiseerd; de exploitatie is per 1 september 2001 in handen van Goirle Recreatie (inmiddels Laco International bv, hierna: Laco) die het zwembad voor eigen rekening en risico exploiteert. De overeenkomst heeft een looptijd van 20 jaar en loopt af op 1 september 2021. Nu het einde van die looptijd nadert heeft Laco een verzoek ingediend om de overeenkomst met vijf jaar te verlengen en om na die verlenging het recht op erfpacht en opstallen te kopen van de gemeente. Daarvoor is een bedrag van 100 euro vastgelegd.

Wethouder Piet Poos vertelde, dat er momenteel 700 abonnementen per jaar zijn afgenomen. ”Wij gaan ons nu bezinnen op de toekomst. Er wordt een ambtelijke werkgroep geformeerd die advies uitbrengt over nut en noodzaak van een zwembad binnen de gemeentegrenzen, de toekomst van het huidige zwembad en de locatie na 2026.”

Volgens de wethouder van sportzaken is de concurrentie van zwembaden in de omgeving mede bepalend voor de toekomst. Hij stelde verder vast, dat Laco in meerdere gemeenten grondposities heeft vastgelegd.
Als het zwembad t.z.t. wordt gesloten, komt er een flink gebied voor woningbouw beschikbaar.

Overigens is nog te melden dat de gemeente jaarlijks een bedrag van 159.000 euro in de exploitatie van het bad steekt.

Op 21 mei 2019 heeft Laco een schriftelijk verzoek tot verlenging ingediend. Dat betekent dat B&W van Goirle de overeenkomst onder de geldende voorwaarden moeten verlengen tot 1 september 2026.

Audrey Tulkens
Meer berichten