Peter Schraven, voorzitter van de Huiseigenarenvereniging Bosbewoners Distelberg in Helvoirt. "Wij vormen een gewone woonwijk."
Peter Schraven, voorzitter van de Huiseigenarenvereniging Bosbewoners Distelberg in Helvoirt. "Wij vormen een gewone woonwijk." (Foto: )

Ommekeer voor bosbewoners

Bewoners van de Distelberg in Helvoirt willen na jaren onzekerheid over hun woonsituatie weten waar ze aan toe zijn. Peter Schraven, voorzitter van de Huiseigenarenvereniging Bosbewoners Distelberg heeft vertrouwen in het plan dat de bewoners gaan opstellen. "Dat moet duidelijkheid geven."

Door Peter Corvers

HELVOIRT - Sinds de bouw van de veelal houten huisjes vanaf begin jaren zestig is de status van de 37 woningen aan het Spechtbos, Eenhoornbos en Fazantbos in discussie. De provincie staat permanente bewoning van recreatiewoningen niet toe. Bovendien ligt het gebied in de ecologische hoofdstructuur dat beschermende natuurwaarden kent.

De gemeente Haaren heeft bewoning (dus) nooit gelegaliseerd maar ook nooit opgetreden tegen langdurige bewoning. In 2011 verleende de gemeente gedoogverklaringen aan een aantal bewoners die konden aantonen dat zij al in 2003 de woningen bewoonden. Twee jaar geleden gaf de gemeenteraad alsnog opdracht aan B&W om te handhaven maar kwam later op dat besluit terug.

De meeste bewoners wonen permanent op de Distelberg en hebben in de loop der jaren hun woningen opgeknapt. Zij hebben als belangrijkste doel permanente bewoning. Een tweede doel is uitbreiding van de woning zodat bijvoorbeeld ook gezinnen er kunnen wonen.

Na jaren lijkt er nu een keerpunt in de discussie te komen. De Haarense gemeenteraad besloot op 6 juni dat er een plan moet komen wat er wel en niet mag in het gebied. Die gebiedsvisie stellen de bewoners op in samenspraak met andere partijen zoals de provincie, de gemeenten Haaren en Vught, Natuurmonumenten, bewoners rondom Duinoord en ZLTO. Voor het maken van dat plan hebben zij een gemeentelijke subsidie van bijna 20.000 euro ontvangen waarvoor adviesbureau BRO in Boxtel is ingehuurd die met alle partijen om de tafel gaat zitten. "Uit de gebiedsvisie moet duidelijk blijken dat wonen een bijdrage levert aan de kwaliteit van het gebied", zegt wethouder Harry van Hal. Volgens de wethouder zou dat voor een aantal woningen permanent wonen kunnen betekenen maar staat dat niet bij voorbaat vast. "Dat plan moet ook aantonen dat de bewoners een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de omgeving." Uiteindelijk moet de gebiedsvisie worden opgenomen in het bestemmingsplan, een taak die dan op het bordje van de gemeente Vught ligt waar Helvoirt vanaf 1 januari 2021 bij hoort.

Peter Schraven ziet die gebiedsvisie wel zitten. "Wij moeten vooral goed duidelijk maken dat met bewoning het gebied juist wordt beschermd. Anders dreigt verloedering en is bewoning door bijvoorbeeld arbeidsmigranten een reële mogelijkheid. Daarom biedt wonen de beste bescherming voor de omgeving." Schraven benadrukt dat het gebied geen vakantiepark of camping is maar gewone woningen. "Wij beschikken over alle nutsvoorzieningen en hebben post, internet, glasvezel etc. Het is een gewone woonwijk. Wij betalen belasting zoals alle inwoners, niet als recreanten. Dus willen we ook die status krijgen."

Van Hal wijst erop dat ook de provincie een gebiedsvisie een goed middel vindt om de wensen van de bewoners vast te leggen en verwijst daarvoor naar het buurtschap De Noenes in Haaren met zo'n 240 percelen. "Bij de Noenes is een goede dialoog gevoerd met alle betrokkenen." In de raad van juni voegde Van Hal daaraan toe: "Wij moeten af van het idee dat de gemeente weet wat goed is voor de mensen, laat zij dat zelf maar zeggen en dat bediscussiëren met de omgeving." Maar hij had ook een waarschuwing: "Op dit moment is in geen enkele gemeente de dubbelfunctie wonen en recreëren toegestaan. Als we dat willen moeten we dus goede argumenten hebben en de provincie overtuigen. We moeten daar maximaal op inzetten." Van Hal benadrukte dat niet de gemeenteraad maar de provincie een eindoordeel velt.

Intussen besloot de Haarense raad de bouwmogelijkheden voor alle recreatiewoningen gelijk te trekken en te vereenvoudigen. Dat betekent een verruiming van de woningen tot 260 m3 (was 200 m3) en 30 vierkante meter voor bijgebouwen (was 24). Die verruiming moet nog voor opsplitsing van Haaren in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Maar voor Schraven is dat niet genoeg. "Wij hadden op een ruimer bouwvolume gehoopt, 400 m3 en 45 vierkante meter." Hij is optimistisch over het nieuwe plan dat er binnen een jaar moet liggen. "Dan is er voor alle bewoners eindelijk duidelijkheid."

Peter Corvers
Meer berichten