Op de plek van de gesloopte sporthal Beekdal aan de pastoor Verrijtlaan in Haaren worden CPO-woningen en sociale huurwoningen gebouwd.
Op de plek van de gesloopte sporthal Beekdal aan de pastoor Verrijtlaan in Haaren worden CPO-woningen en sociale huurwoningen gebouwd. (Foto: )

Woningen op plek sporthal Beekdal

Op de plek van sporthal Beekdal in Haaren worden zeven CPO-woningen gebouwd. Ook komen op die plek zeven tot tien sociale huurwoningen.

Door Peter Corvers

HAAREN - Bij CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever voor hun nieuwbouwproject. De bewoners gaan zelf bouwen, dat wil zeggen: zij kiezen een architect, een aannemer en beslissen zelf over de indeling van de woning, de bouwmaterialen. "Kortom, de bewoners bepalen hoe de toekomstige woning eruit gaat zien", zegt Jan Vermeer die al in juni 2017 de werkgroep Beekdal 2.0 oprichtte. Daarin zitten ook de dorpsgenoten Jenneke de Bever en Ruud Brekelmans.

De nieuwbouw op de plek van Beekdal is vergelijkbaar met de elf CPO-woningen die op de locatie van voormalige basisschool De Klim-Op in Haaren zijn gebouwd. Ook daar was Jan Vermeer de kartrekker. "Er is veel belangstelling voor het bouwen onder CPO", verklaart Vermeer het initiatief. "Daarom wilden bekijken of er mogelijkheden waren om dit weer te doen, nu op de plek van Beekdal.

Besprekingen

Die vraag hebben we bij de gemeente neergelegd. Na diverse besprekingen werden we in februari van dit jaar door het college uitgenodigd om samen met woningcorporatie Woonveste uit Drunen te gaan bekijken hoe de woningbouwlocatie aan de pastoor Verrijtlaan ontwikkeld kan worden. De zeven bouwkavels waarover de werkgroep Beekdal 2.0 krijgen een omvang van ongeveer 220 vierkante meter. Voor de zeven woningen zijn nu al zo'n 80 gegadigden, dat is veel meer dan destijds bij de locatie De Klim-Op. "Zodra er meer bekend is over de woningen, bijvoorbeeld over de prijs of hoe de woningen eruit komen te zien, zullen er nog mensen afvallen", verwacht Vermeer. Wat al wel bekend is, is de plek waar de CPO-woningen komen: aan de kant van het groene, buitengebied, nabij het beekdal.

Moed

Bij CPO is enige moed wel een vereiste, vertelt Jan Vermeer. "Je weet van te voren niet wat het eindresultaat zal zijn, hoe het proces zal verlopen en wat de kosten exact zijn. Maar je kunt wel zelf bepalen hoe groot je woning wordt, je eigen indeling maken, samen de bouwmaterialen uitzoeken en profiteren van financieel voordeel door de schaalgrootte."

Voorstander

Het college van B&W is voorstander van CPO. "Burgers zijn zelf aan zet en kunnen zelf invulling geven aan hun woonwensen", zegt wethouder Harry van Hal die spreekt over een win-win situatie. "Maar natuurlijk wel binnen de randvoorwaarden van de gemeente. Zo moet het duidelijk zijn waar starters of senioren zich aan moeten houden. Het is vooral van belang dat vooraf duidelijkheid bestaat over de voorwaarden. Dat hebben we met de werkgroep goed afgestemd."

Duurzaamheid

Zo moeten de woningen aan eisen van duurzaamheid voldoen, zoals geen gasaansluiting en er wordt gebouwd volgens het BENG- concept: bijna energie neutraal gebouw. Ook is er veel aandacht voor de biodiversiteit, klimaatadaptie en levensloopbestendig. De bewoners bepalen uiteindelijk hoe de woningen eruit komen te zien.

Woonveste, een wooncorporatie in Heusden, Haaren en Den Bosch, is de tweede partij die woningen gaat bouwen op de plek van de voormalige sporthal in Haaren. Nog niet geheel duidelijk is hoeveel woningen, dat zullen zeven tot tien sociale huurwoningen zijn. Ook hierover moet een definitief besluit nog worden genomen.

Overeenkomst

Als de gemeente met beide partijen, de CPO-werkgroep en Woonveste, een principe-overeenkomst heeft afgesproken kan een informatieavond worden belegd voor degenen die zich hebben aangemeld voor de CPO-woningen. "Dat zal wellicht nog in november zijn", zegt Vermeer. "Als duidelijk is wie zich definitief als kandidaat aanmeldt kunnen we daarna ook via loting de volgorde van deelneming bepalen." Omdat er aanzienlijk meer belangstellenden zijn dan beschikbare kavels moet er worden geloot.

Daarna zal de CPO-werkgroep een een architect en een stedenbouwkundig bureau benaderen dat een plan opstelt dat aan de gemeente zal worden voorgelegd. "Dat zal in het voorjaar van 2020 zijn", verwacht Vermeer.

Peter Corvers
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden