Bij de opsplitsing van de gemeente Haaren op 1 januari 2021 gelden de historische grenzen tussen de vier dorpen als uitgangspunt. Hier de grens van Helvoirt met Vught.
Bij de opsplitsing van de gemeente Haaren op 1 januari 2021 gelden de historische grenzen tussen de vier dorpen als uitgangspunt. Hier de grens van Helvoirt met Vught. (Foto: )

Nadere kennismaking via glossy

Er komt een glossy voor inwoners van Helvoirt en Vught. Met een informatief en kleurrijk tijdschrift wil een groep Helvoirtenaren inwoners uit beide dorpen nader kennis met elkaar laten maken.

Door Peter Corvers

HELVOIRT - Op 1 januari 2021 gaat Helvoirt naar Vught. Kernvraag is: wat moeten inwoners van Helvoirt weten van Vught en ook andersom? De gemeenten Haaren en Vught willen de inwoners de mogelijkheid geven om de overgang naar de nieuwe gemeente te markeren op een bepaalde manier, zegt Helvoirtenaar Jan van Balkom, een van de initiatiefnemers. Zowel de gemeente Haaren als Vught ondersteunt het initiatief financieel.

"We hebben in Helvoirt een groep samengesteld van betrokken inwoners om daarover na te denken. Na een brainstorm is die groep tot de conclusie gekomen dat een glossy een goede manier is om de overstap en de aansluiting van Helvoirt bij Vught te markeren. We denken ook dat we bij de aansluiting bij Vught het best naar de toekomst kunnen kijken en willen dan ook een vitale, toekomstgerichte uitstraling presenteren."

Mooie verhalen

Het is de bedoeling dat in het blad allerlei gedachten en ideeën van inwoners over hoe de toekomst van Helvoirt bij Vught eruit moet zien in beeld worden gebracht. "Dat kan met mooie verhalen, foto's, een aantrekkelijke opmaak, een full colour uitstraling. En dat alles met de intentie om elkaar beter te leren kennen, zowel Helvoirt naar Vught toe als omgekeerd?"

Geen binding

Uit onderzoek onder inwoners van de vier dorpen van de gemeente Haaren, voorafgaand aan het besluit tot opsplitsing van de gemeente, blijkt dat er nauwelijks of geen binding is tussen deze dorpen. Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel vormen nu bijna 25 jaar een gemeente maar de inwoners hebben niks met elkaar. Terwijl er in de regio diverse voorbeelden zijn van hoe het ook kan. Van Balkom onderschrijft deze analyse. "Destijds is bijvoorbeeld Udenhout bij Tilburg gegaan en daar is dit dorp eigenlijk alleen maar beter van geworden. Wij denken dat we bij Vught ook ons voordeel kunnen halen."

Uit verschillende enquêtes in Helvoirt is eerder gebleken dat onder de bevolking van dit dorp een duidelijke voorkeur heeft voor aansluiting bij Vught. Velen in Helvoirt vinden dat Helvoirt het meest georiënteerd is op Vught, in meerdere opzichten: maatschappelijk, sociaal en voor wat betreft binding.

Krachtig dorp

Terug naar de glossy. "Als Helvoirt naar Vught gaat moet er niet het idee ontstaan dat we een onderdeel van Vught worden maar een beetje meer Helvoirt worden", stelt Van Balkom. "We moeten een beetje meer Helvoirt worden. Want Helvoirt is een sterke gemeenschap, een krachtig dorp, met een sterk verenigingsleven, veel initiatieven, met een overlevingskracht. Als er problemen zijn dan komen we daar samen weer uit. We zijn het goed met elkaar eens. Of dat niet saai is? Nee, want als je het met elkaar eens bent heb je ook altijd wel weer iets met elkaar uit te vechten."

Ook Vughtenaren kunnen meedoen? Ideeën onder het motto, wat moeten Helvoirtenaren weten van Vught en Cromvoirt. En wat zouden inwoners van Vught moeten weten van Helvoirt?

Mensen

In de glossy moet vooral mensen centraal komen te staan. "Die spelen een belangrijke rol want een gemeenschap wordt vooral bepaald door de mensen die daar wonen maar ook door de verenigingen. Bepaalde initiatieven kun je niet onder een persoon brengen, het gaat vaak ook om mensen die elkaar inspireren. We zullen dus ook bij instellingen, verenigingen en bewegingen terecht komen."

Opmaak

Voor de opmaak van de glossy is contact gezocht met de creatieve vakschool SintLucas in Boxtel. "Op die manier proberen we ook jonge mensen te betrekken bij de opmaak van het tijdschrift."

Uitgangspunt is dat straks zowel de inwoners van Vught en Cromvoirt als die van Helvoirt zich kunnen herkennen in de glossy. Iedereen kan ideeën aandragen voor de glossy die in december 2020 verschijnt.

Nadere informatie en inzenden ideeën: Communicatie@janvanbalkom.nl;

of telefonisch (Jan van Balkom): mobiel: 0613470687.

Peter Corvers
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden