Mariska van Akkeren, werkzaam als muziektherapeut bij Vitalis en Reinier van Arkel is spreker op de thema-avond 'Dementie en muziek' op 13 november in Esch.
Mariska van Akkeren, werkzaam als muziektherapeut bij Vitalis en Reinier van Arkel is spreker op de thema-avond 'Dementie en muziek' op 13 november in Esch. (Foto: )

'Taboe rond dementie doorbreken'

De vier dorpen van de gemeente Haaren tellen op dit moment samen zo'n 250 inwoners met dementie. Naar verwachting zijn dat rond 2040 zo'n 600 inwoners die samen een beroep doen op ongeveer 1300 mantelzorgers.

Door Peter Corvers

HAAREN - "Deze toename van het aantal mensen met dementie vraagt absoluut onze aandacht", zegt Edward de Vries, voorzitter van de werkgroep Dementievriendelijke gemeente Haaren (DVG). "Wij zien het vooral als onze taak om het taboe rondom dementie te doorbreken, de bewustwording te vergroten en de beeldvorming een positieve wending te geven." De werkgroep organiseert verschillende activiteiten waaronder thema-avonden. Op de informatieavond van woensdag 13 november staat het thema 'Dementie en muziek' centraal.

Wat kan muziektherapie betekenen voor mensen met dementie? "In de praktijk hoor je met name dat welbevinden en kwaliteit van leven verbeteren", zegt Mariska van Akkeren, werkzaam als muziektherapeut bij Vitalis en Reinier van Arkel en spreker op de thema-avond. "Mensen worden rustiger en zijn meer ontspannen. Hierdoor is het ook makkelijker om andere dingen, zoals korte gesprekken, te ondernemen met de mensen met dementie.

Impact
Je ziet ook duidelijk dat het weerslag heeft op professionals zoals verzorgenden en verpleegkundigen. Die gaan bijvoorbeeld zelf mee neuriën. De hele sfeer verbetert dus en dat heeft impact." Muziek luisteren en maken kan eigenlijk bijna nooit kwaad, vindt Van Akkeren. "Op sommige momenten, zoals tijdens het eten, is extra afleiding wellicht niet gewenst. Meestal zal het echter de gemoedstoestand verbeteren. Het kan zijn dat een persoon met alzheimer al heel veel baat heeft bij het hebben van een radio of cd-speler. Als je iemand muziek laat luisteren, moet dit wel echt afgestemd zijn op wat de persoon graag luistert. Het zal namelijk vaak averechts werken om iemand die van klassieke muziek houdt naar volksliedjes te laten luisteren."

Wonderbaarlijk
Muziek heeft soms een wonderbaarlijke uitwerking op je naaste met dementie. "Als die bijvoorbeeld niet goed meer kan praten is hij vaak wel in staat feilloos liedjes mee te zingen. Het is absoluut de moeite waard om aan de slag te gaan met muziek. Muziek kan je naaste rust geven als hij geïrriteerd is, activeren als hij passief is en vrolijk maken als hij verdrietig is. Als het je niet lukt om de juiste toon te vinden voegt muziek iets toe."

Mariska van Akkeren zal tijdens de thema-avond vertellen over de mogelijkheden van muziek en muziektherapie in het algemeen, in de thuissituatie en binnen de ouderenzorg. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld gericht op wat muziek voor invloed kan hebben op de mens.

Verder zal het gaan over muziek en het brein. Muziek kan namelijk effect hebben op autonome functies van het zenuwstelsel. Ook wordt besproken wat het belang is van voorkeursmuziek. Daarbij zal er worden ingezoomd op hoe muziek in te zetten in de thuissituatie. Op welke manier kun je muziek inzetten bij een familielid met Alzheimer? En wat kan muziek voor iemand betekenen als het gaat om rouwverwerking of angsten? Daarnaast zal het belang van muziek en bewegen aan bod komen. Ook zullen tips gegeven worden over de inzet van muziek(therapie) en zullen er praktijkvoorbeelden getoond worden. Er zal ook ruimte zijn voor vragen en gesprek.

Boekje
Onlangs bracht de werkgroep DVG een boekje uit met de titel 'Dementie vriendelijk, vergeet mij niet'. "In dit boekje staan herkenbare of informatieve verhalen en nuttige tips", zegt Edward de Vries. "We hopen dat dit boekje het leven van mensen met dementie gemakkelijker zal maken en dat het mantelzorgers ondersteuning biedt. Ook hopen we dat voor iedereen die nog niet in aanraking is geweest met mensen met dementie dit boekje zal inspireren om zich voor te bereiden op een ontmoeting met hen."

Dementie en muziek', informatieavond Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren, woensdag 13 november in dorpshuis De Es in Esch van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De entree is gratis.

Het boekje 'Dementie vriendelijk, vergeet mij niet' is op deze avond gratis verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt. Het is ook te downloaden: www.55plushelvoirt.nl/nieuws

Peter Corvers
Meer berichten