Bestuurslid Willem Bongaarts (links) en voorzitter Peter Vermijs van Senior 5.0 willen ervoor zorgen dat ouderen in hun wijk elkaar ontmoeten.
Bestuurslid Willem Bongaarts (links) en voorzitter Peter Vermijs van Senior 5.0 willen ervoor zorgen dat ouderen in hun wijk elkaar ontmoeten. (Foto: )

'Geweldige activiteiten' bij Senior 5.0

De ouderen in Theresia mogen niet mopperen. De wijk kent een zeer actieve KBO-afdeling, tegenwoordig Senior 5.0 geheten. De circa 35 vrijwilligers doen er alles aan om de activiteiten zo goed mogelijk te organiseren. Dankzij een intensieve wervingscampagne die deze herfst in Theresia, Loven en Besterd werd gehouden, steeg het aantal leden van 146 naar maar liefst 166.

Door Aldert van der Burg

TILBURG - De activiteiten van Senior 5.0 variëren van lezingen en culturele reizen tot bingo, sjoelen en biljarten. Daarnaast worden in samenwerking met andere organisaties gezellige ontmoetingsdagen, een zondagmiddagcafé en bewegingslessen georganiseerd. Doorgaans vindt dit alles plaats in Het Spoor en Stadstuin Theresia.

Ik ga toch geen lid worden van een ouderenbond?! Dat was aanvankelijk de gedachte die Willem Bongaarts bij KBO had. Uiteindelijk zwichtte hij voor 'de geweldige activiteiten' die Senior 5.0 biedt. Inmiddels is hij er bestuurslid van, net als voorzitter Peter Vermijs. Zorgen dat ouderen samenkomen en contact met elkaar krijgen, dat vinden zij het belangrijkste. Daarbij realiseren ze zich dat met name de ouderen van ongeveer 50 tot 75 jaar moeilijk te bereiken zijn. "Veel senioren trekken hun eigen plan of hebben het stervensdruk met bijvoorbeeld oppassen op hun kleinkinderen", vertelt Bongaarts. Toch wierpen de inspanningen om meer leden te werven hun vruchten af. "Door samen te werken met andere organisaties zitten wij in de haarvaten van de buurt en kennen de bewoners ons", zegt Vermijs. De vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. "We hebben liever dat zoveel mogelijk mensen allemaal een kleine taak op zich nemen dan dat een klein aantal vrijwilligers heel veel doet. Dan zijn de risico's kleiner als er iemand uitvalt", aldus Vermijs.

De komende tijd staat er een flink aantal interessante activiteiten op het programma. Zo komt op 7 januari wijkwethouder Esmah Lahlah langs om te praten over racisme en discriminatie. Verder is er op 26 februari een lezing van de Bond tegen vloeken en spreekt oud-wethouder Wilbert van Herwijnen op 25 maart over de pensioenen. Het zijn slechts enkele voorbeelden.

Beide bestuursleden benadrukken dat ze geijkte KBO-activiteiten als biljarten en rikken, waar veel oudere senioren op afkomen, net zo belangrijk vinden als de meer intellectuele dingen die worden georganiseerd en vooral jongere senioren aantrekken. Zolang mensen elkaar maar ontmoeten. "Ze komen dan tenminste de deur uit", zegt Bongaarts. "Als sommigen hier de Stadstuin binnenlopen, zijn ze verbaasd dat er zoiets leuks bestáát. Ik denk dat te maken heeft met de tuin zelf en met de huiskamerachtige sfeer die hier heerst."

Meer info: www.kbo-kringtilburg.nl, info@kbo-kringtilburg.nl en 06-46244027. Wie meer wil weten over Senior 5.0 of lid wil worden, kan zich melden bij penningmeester Frank van der Meijs via 06-24227853 (na 18.00 uur) of frankvdmeijs.fvdm@gmail.com.

Audrey Tulkens
Meer berichten