Els Aarts en Sjef Robben, namens KBO coördinator van het project Automaatje, dat minder mobiele mensen tegen een geringe onkostenvergoeding vervoert. foto: Aldert van der Burg
Els Aarts en Sjef Robben, namens KBO coördinator van het project Automaatje, dat minder mobiele mensen tegen een geringe onkostenvergoeding vervoert. foto: Aldert van der Burg (Foto: )

KBO wil meer jonge senioren

Een overgangsjaar. Zo vat voorzitter Els Aarts van KBO Kring Tilburg 2019 samen. De ouderenbond organiseert in Tilburg niet (meer) alleen activiteiten voor senioren, maar behartigt ook meer en meer hun belangen. Dat die koers aanslaat, blijkt wel uit het licht stijgende ledenaantal. Toen Aarts zes jaar terug als voorzitter aantrad, was dat nog dalende. "Ik zie het liefst groei, want het aantal ouderen stijgt immers ook nog."

Door Aldert van der Burg

TILBURG - Aarts is heel duidelijk over de koers die de KBO in de toekomst moet volgen. "We willen vasthouden aan de ontmoetingsfunctie, maar de belangenbehartiging is minstens net zo belangrijk." Ze is ontzettend blij met de mensen die zich melden als vrijwilliger of als bestuurslid voor de verschillende afdelingen. "Iemand die tijdens zijn loopbaan jarenlang bij een organisatie de financiële boekhouding heeft gedaan en net gepensioneerd is, kan bijvoorbeeld voor ons een prima penningmeester zijn. We krijgen er zo eigentijdse bestuurders bij. We hebben veel mensen met een groot netwerk in de stad. Als oud-wethouder heb ik dat ook en daar heb ik nog steeds profijt van."

Wanneer Aarts terugkijkt op 2019, constateert ze dat KBO Kring Tilburg zijn dienstverlening heeft vernieuwd. Als voorbeeld noemt ze het project Automaatje, waarin KBO een belangrijke rol vervult. Kern hiervan is dat vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding vervoeren. Zo wordt bevorderd dat met name ouderen buiten de deur komen en niet in een isolement raken. In Tilburg heeft ContourdeTwern deze service samen met ouderenbond KBO opgezet, in opdracht van de gemeente Tilburg. "Het aantal ritten is in een jaar tijd vertienvoudigd", zegt Aarts trots. "Ik hoor er veel goede verhalen over, bijvoorbeeld dat chauffeurs niet alleen de aanvrager naar het ziekenhuis rijden, maar hem of haar daar ook begeleiden."

Wat KBO in Tilburg inmiddels ook goed op de rit heeft gekregen, is de belastingservice van de bond: álle AOW-gerechtigden in de gemeente, dus ook mensen die geen lid van KBO zijn, kunnen zich tegen een kleine vergoeding laten helpen bij het invullen van hun belastingaangifte. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan de hoogte van hun inkomen. "Mensen laten soms veel geld liggen waar ze recht op hebben. Daarom boden we dit samen met ContourdeTwern aan", vertelt Aarts. "Die wilde ermee stoppen en toen zijn wij er alleen mee verder gegaan. De organisatie daarvan is dit jaar goed op poten gezet. Ook van buiten KBO melden vrijwillige belastinginvullers zich bij ons. Belastinginvullers komen vaak bij de mensen thuis en kunnen ook andere dingen constateren, bijvoorbeeld eenzaamheid of beginnende dementie. Daar kunnen we als KBO ook iets mee."

Een ander belangrijk wapenfeit van de ouderenbond dit jaar was het leveren van zogeheten meedenkers. Deze vrijwilligers helpen inwoners op weg in het ingewikkelde veld van jeugdhulp, Wmo, werk, inkomen en wonen. Ze zijn onafhankelijk en zorgen ervoor dat de aanvrager de juiste ondersteuning krijgt, een initiatief van de gemeente Tilburg. Aarts: "De meedenkers krijgen een opleiding waarin ze leren hoe de Wmo in elkaar zit, hoe ze een keukentafelgesprek voeren enzovoorts. Het merendeel van hen is afkomstig vanuit KBO. Dit doen we samen met organisaties als ContourdeTwern en Zorgbelang; wij hebben de inhoud, zij de middelen."

Waar zij zich tijdens eerdere eindejaarsinterviews kritisch uitliet over het ouderenbeleid van de gemeente Tilburg, is ze nu eigenlijk alleen maar positief en enthousiast. "We hebben bijvoorbeeld veel energie gestoken in de Nota Ouderenbeleid van de gemeente, die goed naar ons heeft geluisterd. Zo hebben wij aangegeven dat er niet goed genoeg werd gedacht aan jongere ouderen die nog wel een sollicitatieplicht hebben, maar niet meer aan een baan komen. Ook wil de gemeente meer woningen voor ouderen bouwen, nadat wij daarop hebben aangedrongen, omdat er de komende jaren zoveel nieuwe senioren bij komen. Dat is natuurlijk ook goed voor de doorstroming op de woningmarkt."

Verder is Aarts blij dat de gemeente KBO veel eerder benadert dan voorheen, wanneer ze een idee heeft. "De wandelroutes die de gemeente wil realiseren, zijn daarvan een goed voorbeeld", zegt Aarts. "Wij denken hierbij mee. De gemeente neemt ons veel serieuzer dan vroeger en ziet ons niet meer alleen als een club die elk jaar z'n hand komt ophouden om subsidie te vangen. We worden niet meer gezien als mensen die alleen maar van alles nodig hebben, maar ook bepaalde ervaring te bieden hebben. Ik noem dat ook wel 'oud goud'."

KBO wordt tegenwoordig ook serieuzer in de wijken genomen, bijvoorbeeld door de wijkraden. Meer dan ooit ligt de focus op samenwerking met andere partijen op wijkniveau. "Daarmee kun je elkaar versterken", weet Aarts. "Vroeger werden vaak óf de verkeerde dingen gedaan óf de goede dingen dubbel. Vaak beconcurreerden de verschillende partijen elkaar, maar in de circa zes jaar dat ik nu voorzitter ben, is dat heel erg veranderd. Overigens schrijven de KBO-statuten voor dat ik nog maar maximaal drie jaar voorzitter mag zijn."

De grootste uitdaging voor het nieuwe jaar: het betrekken van jongere senioren, pakweg tussen de 50 en 75 jaar, bij KBO. "Zij kunnen vaak nog heel veel voor de samenleving betekenen", zegt Aarts. "Ik ga continu naar afscheidsrecepties van oudere gemeenteambtenaren. Als zij zich allemaal een klein beetje voor ons zouden inspannen, zouden we een eind komen. Nu hebben we een relatief klein aantal vrijwilligers die heel veel doen. In de toekomst moeten we er alles aan doen om KBO te blijven voorzien van handjes."

Audrey Tulkens
Meer berichten