Richard van Assouw is coördinator van de belastinghulp van KBO Kring Tilburg.
Richard van Assouw is coördinator van de belastinghulp van KBO Kring Tilburg. (Foto: )

KBO helpt weer met belastingen

Ook dit jaar kunnen AOW-gerechtigden weer bij KBO terecht voor hun belastingaangifte. Maar liefst dertig vrijwilligers zitten voor hen klaar om ze te helpen bij het invullen van hun formulieren. Leuker kan de ouderenbond het niet maken, wel makkelijker.

Door Aldert van der Burg

TILBURG - Richard van Assouw is vanuit KBO coördinator van dit project. "Sinds ContourdeTwern, organisatie voor maatschappelijk werk, zich in 2018 uit het project terugtrok, is het project 'een kindje van KBO Tilburg' geworden", zegt hij. Hij gaat ervan uit dat het aantal mensen in de gemeente Tilburg dat dit jaar een beroep doet op de belastingservice, opnieuw meer dan tweeduizend zal bedragen. De dertig vrijwilligers krijgen in februari een bijscholingscursus, die KBO Brabant verzorgt. Daarbovenop hebben zich tien mensen aangemeld voor de beginnerscursus van komend najaar.

De vrijwilligers zullen tijdens de bijscholingscursus nadrukkelijk worden gewezen op een aantal veranderingen op het gebied van toeslagen. "Zo was er voorheen een strikte inkomensgrens voor huurtoeslag", zegt Van Assouw. "Zat iemand daar ook maar 1 euro boven, dan moest hij een jaar later zijn huurtoeslag geheel terugbetalen, waardoor hij vaak in de financiële problemen kwam. Dat heeft de regering veranderd. Nu is er sprake van een glijdende schaal, waarbij de huurtoeslag geleidelijk wordt afgebouwd naarmate het inkomen hoger is. Hier hebben de ouderenbonden lang voor gevochten."

Een andere belangrijke verandering vergeleken met vorig jaar is dat er nu één centraal nummer is waarop nieuwe hulpvragers zich kunnen aanmelden: 06-39830001. KBO probeert hen op verschillende manieren te bereiken: via artikelen in de lokale media, maar ook door middel van posters in onder meer wijkcentra en bij huisartsen en apotheken. Als iemand die voor het eerst hulp nodig heeft, zich bij het centrale nummer meldt, worden zijn of haar gegevens genoteerd en doorgespeeld naar een vrijwilliger uit dezelfde wijk. Die neemt dan contact op met de aanvrager voor een afspraak.

Bestaande klanten worden benaderd door hun eigen invuller. "Vorig jaar hebben we ook de afsprakenlijsten van 2018 gebruikt om mensen die het waren vergeten, actief te benaderen", herinnert Van Assouw zich. "Dat leverde 25 adressen op. Daarvan hebben we er nog 20 kunnen helpen, de rest was overleden of verhuisd."

De vergoeding die KBO van de hulpvragers verlangt, is onveranderd laag gebleven: het belastingspreekuur in een wijkcentrum kost 6 euro per aangifte. Bij wie aan huis gebonden is, kan ook een huisbezoek worden gepland. De onkostenvergoeding hiervoor bedraagt maximaal 12 euro per adres. Ook de leeftijds- en inkomensgrens zijn nog steeds dezelfde: aanvragers moeten minimaal de AOW-leeftijd hebben en de inkomensgrens bedraagt maximaal 35.000 euro voor een alleenstaande en maximaal 50.000 euro voor gehuwden en samenwonenden.

Audrey Tulkens
Meer berichten