Tijdens de bijeenkomst in Boerke Mutsaers gaf Henk Weijnen een presentatie van zijn onderzoek naar armoede onder ouderen.
Tijdens de bijeenkomst in Boerke Mutsaers gaf Henk Weijnen een presentatie van zijn onderzoek naar armoede onder ouderen. (Foto: )

KBO helpt ouderen in armoede

Niet alle ouderen hebben het financieel goed voor elkaar. Ook onder deze bevolkingsgroep komt armoede voor en KBO-Brabant wil dit graag onder de aandacht brengen. Daarom organiseerde deze ouderenbond vier regionale bijeenkomsten. Eén daarvan vond onlangs plaats in Boerke Mutsaers in Tilburg, waar enkele tientallen mensen aanwezig waren.

Door Aldert van der Burg

TILBURG - KBO-Brabant ondersteunt afdelingen die werk willen maken van een beter armoedebeleid in hun gemeente. Daarvoor heeft de bond onder meer de Handreiking Armoedebeleid opgesteld. Daarin staat wat afdelingen zouden kunnen ondernemen om iets aan dit probleem te doen en hoe ze senioren rechtstreeks kunnen helpen.

Tijdens de bijeenkomst in Boerke Mutsaers gaf Henk Weijnen een presentatie van zijn onderzoek naar armoede onder ouderen en gemeentelijke compensatieregelingen. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, flinke bezuinigingen, de sluiting van verzorgingshuizen, hogere zorgkosten, een steeds grotere groep ouderen komt in geldproblemen door het overheidsbeleid. Ook door de toenemende vergrijzing stijgt het aantal arme senioren en dat geldt eveneens voor de ernst van de financiële moeilijkheden. Daarbij komt dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende gemeenten, doordat de ene veel ruimhartigere compensatieregelingen kent dan de andere. Verder weten veel ouderen niet waar ze precies recht op hebben, waardoor bestaande regelingen niet worden benut. "We kunnen regelingen bedenken wat we willen, maar ze moeten wel bekend zijn", aldus één van de aanwezigen.

Maar er is hoop. KBO staat dicht op de burger, maar ook dicht bij de politiek. "De geluiden die ons bereiken, kunnen we terugkoppelen naar de Haagse politiek", zei voorzitter Leo Bisschops van KBO-Brabant.

Er was volop ruimte voor inbreng vanuit de zaal. "Gemeenten hebben tientallen potjes voor mensen met een laag inkomen", zei iemand. "Er is bijna een studie voor nodig om die allemaal te kennen. We maken het mensen te moeilijk. Hoe mooi zou het zijn als er maar één loket zou zijn voor deze burgers?" Een ander merkte daarbij op dat sommige gemeenten liever de hand op de knip houden dan lage inkomens helpen. "Sommige ambtenaren worden geïnstrueerd om burgers zo min mogelijk toegang tot regelingen te geven."

Een belangrijke tip die de afdelingen van de ouderenbond kregen, had te maken met de wijze waarop een KBO-afdeling zich het beste kan opstellen richting een gemeente. "Alleen katten heeft geen zin", zei Hans van Dijk, oud-wethouder en cliëntondersteuner in Gemert-Bakel. "Probeer als ouderenbond samen met de gemeente tot een beter beleid voor ouderen te komen. Zeg gerust tegen een gemeente dat je samen een probleem hebt, maar stel haar niet in gebreke."

KBO komt op voor senioren en behartigt hun belangen. Meer info: www.kbo-kringtilburg.nl, info@kbo-kringtilburg.nl en 06-46244027.

Audrey Tulkens
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden