Foto:

Schoon Water in Gilzerbaan

In de regio Gilzerbaan wordt drinkwater gewonnen voor de 110.000 huishoudens in Tilburg en Goirle. Daarom is de omliggende regio bestempeld tot grondwaterbeschermingsgebied. 

REGIO - Deelnemers aan het project Schoon Water voor Brabant helpen in deze regio mee om het grondwater vrij te houden van verontreinigingen.

Wat is een grondwaterbeschermingsgebied?

Een grondwaterbeschermingsgebied vormt de buitenste schil rondom een waterwingebied. Drinkwaterbedrijven maken hier, met behulp van zuiveringsinstallaties, drinkwater van het grondwater. In een grondwaterbeschermingsgebied is het daarom extra belangrijk om er alles aan te doen om het grondwater schoon te houden. Vermijd uitspoeling van olie, verf, deeltjes van bouwmaterialen of onkruidbestrijdingsmiddelen.

Iedereen draagt bij!

Burgers, boeren en beleidsmakers dragen allemaal hun steentje bij aan schoon grond- en oppervlaktewater. Door bewust om te gaan met chemische bestrijdingsmiddelen en waar mogelijk te kiezen voor een alternatieve aanpak, voorkomen zij de uitspoeling van middelen naar het milieu. Hoe zij dat precies doen? Hierbij drie voorbeelden uit de regio:

Bedrijf: Gemeente Tilburg

Schoon Water aanpak: Gemeente Tilburg is jaren geleden gestopt met gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Onkruid in de openbare ruimte wordt verwijderd met een borstelmachine of brander.

Bedrijf: Paardenpension Berghof

Schoon Water aanpak: De eigenaren hebben vorige zomer een staalborstelmachine aangeschaft om het gras tussen de voegen op het terras te verwijderen.

Bedrijf: Loonwerker van Eijck

Schoon Water aanpak: Spuitmachines worden schoongemaakt op een overdekte wasplaats. Het waswater en de restvloeistof uit de tank stromen niet weg, maar worden netjes opgevangen. Dit afvalwater wordt gereinigd in een zogenaamde phytobac: micro-organismen breken de restanten van gewasbeschermingsmiddelen af.

Wat kunt u als burger doen? Tuinier zoveel mogelijk ecologisch: vermijd chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en gebruik gereedschap waarmee onkruid gemakkelijk te verwijderen is (bijv. een schoffel). Veeg regelmatig uw stoep. Zo verwijdert uw het kiembed voor onkruid. Plant bodembedekkers, die verhinderen de opkomst van onkruid en uitdroging van de bodem. Plaats nestkasten, nectarrijke bloemen en creëer ‘wilde’ hoekjes.

Voor meer tips zie de toolboxkaarten op bit.ly/toolboxonkruid, of kijk op www.onkruidvergaat.nl en www.schoon-water.nl.

Het project Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater te verminderen. Initiatiefnemers zijn provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven. Bij het project zijn niet alleen circa 600 akkerbouwers maar ook veel burgers en gemeenten betrokken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden