De wethouder bij de ingang van Poels - De Pollepel, een organisatie die zij een warm hart toedraagt.
De wethouder bij de ingang van Poels - De Pollepel, een organisatie die zij een warm hart toedraagt. (Foto: GerardSanberg)

Wethouder Lahlah: 'De goede kant op'

TILBURG - Wethouder Esmah Lahlah was bij de demonstratie tegen racisme op zaterdag 6 juni op de schouwburgring. Ze was diep onder de indruk van de opkomst en de organisatie, van de discipline van de demonstranten die keurig afstand hielden, en : “Die mensen die naar voren kwamen om te getuigen, dat is toch geweldig, zo moedig. Zo’n uitspraak “We zijn één”, prachtig en indrukwekkend. Dat raakte mij echt.”

Gerard Sanberg

Het komt pas aan het einde van het gesprek aan de orde maar het hoort natuurlijk wel echt bij het onderwerp mondiale bewustwording in haar portefeuille: “We gaan daar ook zeker mee aan de slag, hier in de stad. We gaan praten met die anti-racisme groep over hoe we die beweging kunnen voortzetten. Je ziet hoe mondiaal onze samenleving is geworden. Er gebeurt iets in Amerika en wij spreken ons daarover uit, het raakt ons. Tilburg staat niet op zichzelf.” Het ging volgens haar over universele gevoelens en we moeten erkennen dat het hier ook gebeurt, racisme en discriminatie. “Het zijn zware woorden en het gebeurt vaak onbewust, maar daar moet het gesprek over gaan.” Zo’n incidentele gebeurtenis kan veel losmaken en het college wil hierop doorpakken.

Partijloos? Partijrijk!
Lahlah is onafhankelijk, dat wil zeggen ze is geen lid van een politieke partij. De term partijloos vindt ze echter te schraal: “Ik zie het liever als partijrijk. Elke partij heeft wel iets en Tilburg is mijn stad, ik ben er van gaan houden. Ik heb hier psychologie gestudeerd en ben getrouwd, heb een gezin gesticht en in verschillende wijken gewoond: Noord, Goirke en nu de Reeshof. Dus niet geboren, wel getogen. En ik geniet van de samenwerking binnen het college, met de Raad, met de fracties. Samen tot goede plannen komen om het verschil te maken voor de bewoners. Dan doen partijverschillen er niet zoveel toe. Over de ideologie heen kom je samen tot één koers.”

Kwetsbaar en open
Als wethouder met arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid in haar portefeuille leerde ze de stad goed kennen. Ze raakte onder de indruk van de talenten van mensen en van hun vermogen om mee te blijven doen, ondanks moeilijke situaties. “Er zijn veel mooie initiatieven in de wijken. Zo’n beweging Koningsdag-Woningsdag, dat komt snel op en gaat heel energiek. Wijkraden, ondernemers, de Rabobank, ze werken samen en zetten hun schouders er onder. Dan is er bereidheid voor zo’n kwetsbare groep als de daklozen te zorgen, ook met Corona.” Wat haar opviel was de openheid van burgers tegenover haar als wethouder, de openheid over hun problemen in het dagelijkse leven en hoe ze daar iets aan proberen te doen: "Dan is een luisterend oor heel belangrijk. Je doet uiterste best, maar soms is nee ook een antwoord."

Onderzoeken wat werkt
Tilburg werkt aan de transformatie van het sociale domein die is ingegeven door de decentralisatie vanuit Den Haag. Die decentralisatie ging gepaard met een bezuiniging en dat maakt het niet makkelijker. Lahlah: "We zijn er nog niet maar we gaan de goede kant op en dat geeft voldoening. We zijn nu minder bezig met mensen in hokjes te duwen maar we willen maatwerk leveren, recht doen aan individuele gevallen. Dichtbij de inwoners staan, daar gaat het om. Samen met hen werken aan hun zelfredzaamheid."

Theorie en praktijk
Esmah Lahlah studeerde hier aan de universteit perychologie en werkte daarna als onderzoekster. Betekende het wethouderschap een stap van de schone theorie naar de weerbarstige praktijk? Lahlah: "Nou, mijn onderzoek was ook praktijkgericht hoor, het ging bijvoorbeeld over slachtofferschap en kindermishandeling en zo, welke factoren daarbij een rol spelen. De universiteit is echt geen ivoren toren! Maar ja, zoals ik al zei, ik krijg nu wel de mensen aan mijn tafel hier, met hun problemen. En dan zoeken we naar oplossingen, heel praktisch."

Lekker mountainbiken
Voor de foto wandelen we op haar verzoek naar Poels-De Pollepel aan het Wilhelminapark, want die organisatie is haar dierbaar. Ze wordt er dan ook enthousiast begroet. Als wethouder is Lahlah gewoon Tilburger onder de Tilburgers: ze woont fijn in de Reeshof, zoals zovelen van ons, ze heeft een gezin en ze sport graag. "Eerst hardlopen in de Warande, maar de laatste tijd, nu die nieuwe mountainbikeroute er is, ga ik mountainbiken. Ja, in Stadsbos013! Heerlijk!"

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden