Diaken Jan van Amelsvoort: De liefde bindt


Foto:
Pastorale column

Diaken Jan van Amelsvoort: De liefde bindt

  Column

De wijsheid van Boeddha over ‘hoe omgaan met lijden’ is bevrijdend. Vanuit die wijsheid schijnt een nieuw licht op het onderricht van Jezus. 

Dit maakt nieuwsgierig naar meer. Velen noemen zich niet (meer) christen of zijn niet meer bekend met de christelijke verhalen. Ze zijn spiritueel zoekenden die voeding vinden in mindfulness en meditatie, in boeddhisme of hindoeïsme, in de wijsheid van Tich Nath Than of de Dalai Lama. De aantrekking van het oosterse denken brengt een gemis aan het licht in het christendom. Oosterse tradities zijn vooral gefocust op de binnenwereld, op het belang van bewustwording en zelfkennis als weg naar het wezenlijke zelf. Zij bieden antwoorden op het zoeken van de moderne mens naar ‘identiteit’, naar ‘wie ben ik?’. Westerse religies, waaronder het christendom, zijn meer gefocust op de buitenwereld, op de anderen en het transcendente. Wat we vandaag nodig hebben is de verbinding tussen binnen-en buitenwereld. Zelfliefde, mededogen met jezelf is de basis voor naastenliefde en dienstbaarheid, zoals Jezus zegt: ‘Bemin de naasten zoals jezelf’.

Zowel bij Jezus als bij Boeddha staat het mededogen centraal, maar beiden leggen andere accenten. Beiden benaderen het pad van het mededogen vanuit een ander perspectief. Terwijl Boeddha vooral focust op de binnenwereld: de relatie met jezelf en de bewustwording van je ware natuur als liefde, verwijst Jezus vooral naar de naastenliefde en de overgave aan de goddelijke liefde die ons draagt. Wat we vandaag nodig hebben is een integratie van beide perspectieven. Het pad van mededogen is zowel een bewustzijnspad als een liefdespad. Het bouwen van een brug tussen de wijsheid van Jezus en de wijsheid van Boeddha is vandaag cruciaal, zowel voor individuele als collectieve vrede in de samenleving. Laten we samen bouwen aan deze brug die leidt naar een universeel landschap, naar de ene essentie van alles… en die essentie is Liefde.

Diaken Jan van Amelsvoort

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden