Christelijke gemeente Het Kruispunt nodigt jou uit voor de paasviering op Tweede Paasdag, maandag 1 april om 10.00 uur! Met Pasen wordt de opstanding van Jezus uit de dood gevierd en in Het Kruispunt wordt deze boodschap van hoop verder uitgelegd. Het programma is er voor jong en oud: muziek door orkest ‘Euphonia Talenta’ uit Gorinchem, vertelling over de geschiedenis en betekenis van Pasen, ontmoeting, koffie, thee en fris en iets lekkers.

Het Christelijk orkest Euphonia Talenta bestaat uit een gemengde bezetting van verschillende klassieke muziekinstrumenten. Het Latijnse woord ’Euphon’a” betekent welluidend. In ’Talenta’ kun je het woord talent herkennen. Daarmee betekent de naam: welluidend talent. Het orkest hoopt dat haar muziek wel luid (mooi klinkt) maar vooral ook dat er iets goeds vanuit gaat!

Wat vieren we met Pasen?

Jezus’ opstanding uit de dood en de hoop voor mensen. Op Goede Vrijdag sterft Jezus aan het kruis en na drie dagen staat Jezus op uit de dood. God wekt Jezus op als bewijs dat het geven van Zijn leven voldoende was om de straf weg te nemen. Dat vieren christenen met het Paasfeest. Pasen vertelt ons dat er, door alles wat Jezus heeft gedaan, weer hoop is. Hoop voor mensen die ten dode opgeschreven waren. Jezus is uit de dood opgewekt, en allen die in Hem geloven zullen daar deel aan krijgen. Dat betekent dat zij ook zullen opstaan uit de dood en eeuwig met Hem zijn. Jezus heeft door kruis en opstanding de dood overwonnen.

Na de viering is er koffie, thee en fris en iets lekkers. Je bent van harte welkom! Bij de uitgang worden aan belangstellenden (kinder-)Bijbels uitgedeeld.

Ontdek de rijke betekenis van Pasen! Tijd: 10.00 – 11.30 uur (de kerk is open vanaf 9.30 uur).

Christelijke gemeente Het Kruispunt, Offenbachstraat 105, 5011 EH Tilburg, 013-4557382 (ook WhatsApp), info@kruispunttilburg.nl, www.kruispunttilburg.nl