Een foto van Villa Bremhorst en de lommerrijke tuin, gelegen aan de Goirleseweg (nu is dat de Philharmonie-villa).

Door John Geerts/Tilburgers.nl

De villa is in 1914 gebouwd als landhuis in opdracht van Adrianus van Puijenbroek (1866-1955), die samen met zijn broers Cornelis en Jacobus de directie vormde van de textielfabriek aan de overkant van de Goirleseweg. Deze maakte sinds 1911 onderdeel uit van de in 1865 door Harrie van Puijenbroek opgerichte Textielfabrieken H. van Puijenbroek. De architect van deze Villa Bremhorst was de befaamde Jan van der Valk die ook in 1914 in opdracht van de Van Puijenbroeken aan de overkant van de weg op nummer 160 en 166 een landhuis en een tuinmanswoning met een dubbele garage ontwierp.

In 1945 werd villa Bremhorst door hotelhouder H. de Haas verbouwd tot restaurant, bar en theeschenkerij. Rond die tijd is ook de foto gemaakt. De terrasjes stonden ook deels in de grote tuin die om de villa lag.

Uitbreiding

In 1955 werd de Sociëteit Philharmonie, een gezelligheidsvereniging van de Tilburgse fabrikanten, eigenaar van het gebouw dat onder architectuur van Jos. Bedaux aan de achterzijde flink uitgebreid werd.

In 2022 wilde het bestuur van de Sociëteit Philharmonie de villa herontwikkelen en deels slopen. De protesten waren groot, en de gemeente Tilburg greep in na het aanvragen van een sloopvergunning. De villa kreeg in april 2022 onmiddellijk een beschermde status vanwege de architectuurhistorische waarde van het hoofdgebouw en aanbouw als ensemble. De villa hoort bij het verhaal van Tilburg en heeft daarom veel cultuurhistorische waarde.