In 1981 trok fotograaf Dré van de Bogaard naar de Piushaven om daar de situatie vast te leggen. Toendertijd was het een vrij doods gebeuren. De haven werd nauwelijks bezocht en er zat alleen wat industrie. Er woonden alleen maar wat studenten omdat de huurprijzen daar heel laag waren.

Door John Geerts/Tilburgers.nl

Café Havenzicht staat prominent in het midden van de foto en dat is ook het oudste pand aan de Piushaven. Dat café werd in 1924 door architect Ide Bloem gebouwd voor uitbater Harry Roestenberg. In 1938 kocht brouwerij De Drie Hoefijzers het café en verhuurde het aan J. Kamminga en H. Verheij. Zij hebben het tot 1950 uitgebaat en daarna nam hun zoon Leo het over. Het café trok havenarbeiders, winkeliers en schippers, die er ook konden telefoneren. Het kende daarna diverse uitbaters maar sinds 2005 heet het café Burgemeester Jansen.

Links zien we het kantoor van W Teurlings en de Jong BV, een bedrijf met een lange historie in Tilburg. Oprichter was de molenaar Adrianus Antonis Teurlings die in 1867 werd geboren en molenaar was van de molen aan het Lijnsheike. Het beroep van molenaar ging vaak van vader naar zoon over en zo ook in dit geval. De zoon Willem Teurlings die in 1897 werd geboren nam de molen rond 1925 over. In 1927 trouwde hij met Maria Catharina de Jong en hieruit is later de bedrijfsnaam ontstaan. In 1935 verhuisde het bedrijf van Lijnsheike naar de Piushaven. Naast het kantoor op de foto bezaten ze ook een opslagloods met Silo bij Piushaven nummer 17 wat verder naar het oosten lag.

Verkade

Het gebouw rechts was vroeger een bijkantoor en distributiecentrum van de Koninklijke Verkade Fabrieken. In 1958 werd het voorplein bij het gebouw getrokken en de voorgevel kwam direct aan de straat te liggen. Na de verhuizing in 1965 van Verkade Fabrieken naar Piushaven 32, betrok onder andere verfhandel Van Erp-Bots N.V. het pand. Dat was ook de situatie in 1981.