Op 29 mei is de Tilburgse Katie Eppenhof bekroond met de titel ‘Sociaal Werker van het Jaar’. In maart werd zij samen met twee andere sociaal werkers uit het land voorgedragen door de jury van 'Sociaal Werk werkt!', de samenwerking van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. De jongerenwerker van R-Newt, het kids- en jongerenwerk van ContourdeTwern, mag zich een jaar lang 'Sociaal Werker van het Jaar' noemen: “De erkenning en waardering betekenen veel meer dan ik eigenlijk kan uitleggen.”

Uit het juryrapport: “Katie schuwt moeilijke onderwerpen niet; zij werkt taboedoorbrekend. Haar focus op mentale gezondheid bij jongeren en het bespreekbaar maken van suïcidegedachten maken indruk. Daarnaast loopt ze voorop met haar ervaringskennis en zet die in in sociaal werk. Ze denkt out of the box en pakt thema’s op. Zo brengt ze kwetsbare jongeren succesvol samen en betrekt ze ouders. Bijvoorbeeld bij een groep jongeren in school die samenkomt rondom (gender)identiteit. (…) Zij kent en herkent bureaucratische weeffouten in onze maatschappij waardoor problemen ontstaan in de hulpverlening. Zij gaat daar zo praktisch mogelijk mee om en probeert de systemische wereld aan te laten haken op de leefwereld van jongeren en jongerenwerkers.”

Eigenwijs karakter en rebelse houding

Katie: “Ik ben overweldigd door het grote compliment, alle steun en support en al helemaal door het besef dat ík de persoon ben die gewonnen heeft. Met mijn eigenwijze karakter, rebelse houding richting systemen maar vooral ook met mijn geschiedenis en mijn toch altijd wat onzekere gedachtes... De erkenning en waardering betekenen veel meer dan ik eigenlijk kan uitleggen. Iedereen die op mij gestemd heeft: heel erg bedankt!” Floor van Berkel, directeur R-Newt vult aan: “Met een regeerakkoord waar de stem van jongeren weinig plek heeft en dat weinig inclusief is, is aandacht voor jeugd en jongeren op welke manier dan ook van groot belang. Katie schijnt met haar benoeming komend jaar extra licht op het jongerenwerk. Veel problematiek is terug te leiden naar de wens om gezien te worden, geliefd te zijn, gesteund te zijn en jezelf te mogen zijn. En dát is precies de kern en kracht van jongerenwerk.”

Ambassadeur van sociaal werk en jongerenwerk

Met de verkiezing ‘Sociaal Werker van het Jaar’ wil Sociaal Werkt werkt! laten inzien hoe sociaal werkers elke dag weer bijdragen aan het beter functioneren van mens en maatschappij. Als Sociaal Werker van het Jaar vervult Katie het komende jaar een belangrijke rol. Zij zet zich als ambassadeur in om sociaal werk en jongeren-werk extra onder de aandacht te brengen. Vanuit Sociaal Werkt werkt! krijgt Katie ondersteuning om een eigen project een impuls te geven. Voor Katie zal dit een project in het kader van ervaringsdeskundigheid zijn, één van haar expertises.

Meer over Katie en haar inzet is te vinden op r-newt.nl